<< Към предишната страница

МЕЖДУНАРОДЕН ДОМ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ
адрес: Варна 9000, Сп. Журналист
телефон: тел. 052355118; 052355205

почивни бази, хотелиерство