<< Към предишната страница

Летер - езикова школа
адрес: София , ул. Солунска 15
телефон: 986 17 75
уеб сайт: www.leter.nfo
e-mail: office@leter.info

Езикова школа "Летер" организира специализирани курсове по английски за:
- икономисти
- финансисти
- банкери
- счетоводители
- юристи
- мениджъри