<< Към предишната страница

СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР 1 - ВАРНА ЕООД
адрес: Варна 9000, бул. Съборни 24
телефон: тел. 052230457

дейност на лечебни заведения за стоматологична помощ